PAHAYAG NG MGA KATUTUBONG KABABAIHAN

Para sa March 8, International Women’s Day Dahil sa lupa kami nabubuhay, dahil sa lupa kami pinapatay. Kundi man biglaan at tahasan, kami ay pinapatay unti-unti, dahan-dahan; sa pamamagitan ng […]